ROZMERY: 85 x 40
skore: 0-99, 18 cm
manuálne ovládanie

DIMENSIONS: 85 x 40
score 0-99, 18 cm
manual